Inför söndagen den 11 februari – Fastlagssöndagen

Publicerat 2018-02-06 av Västerkyrkan

Söndagens tema: Kärlekens väg

Den gammaltestamentliga texten finns att läsa i  Jesaja 52: 13 – 15

Episteltexten återfinns i Första Korinthierbrevet 13: 1 – 13

Evangelietexten  finns i Lukasevangeliet 18: 31 -43

Psaltarpsalm Psaltaren 86: 5 – 11