Inför söndagen den 4 februari – Kyndelsmässodagen

Publicerat 2018-01-29 av Västerkyrkan

Söndagens tema är Uppenbarelsens ljus.

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första Samuelsboken 1: 21 – 28

Episteltexten finns i Första Johannesbrevet 1: 5 -7

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 2: 22 – 40

Psaltarpsalm Psaltaren 138

Efter gudstjänsten: Församlingsmöte