Inför söndagen den 28 januari -Septuagesima

Publicerat 2018-01-23 av Västerkyrkan

Söndagens tema är Nåd och tjänst

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jeremia 9: 23 – 24

Episteltexten återfinns i Fösta Korinthierbrevet 1: 1 – 3

Evangelietexten kan läsas i Matteusevangeliet 20:  1- 16

Psaltarpsalm Psaltaren  25:  4- 11