Inför söndagen den 21 januari -Jesus skapar tro

Publicerat 2018-01-17 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten finns i Första Kungaboken 8: 41 – 43

Episteltexten kan läsas i Romarbrevet 1: 16 – 17

Evangelietexten återfinns i Matteusevangeliet 8: 5 – 13

Psaltarpsalm Psaltaren 36:6 -10