Inför söndagen den 14 januari – Livets källa

Publicerat 2018-01-10 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Andra Moseboken 33: 18 – 23

Episteltexten finns att läsa i Efesierbrevet 1: 7 – 14

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 2: 1 – 11

Psaltarpsalm  Psaltaren 19: 2 – 7