Inför trettondag jul – Guds härlighet i Kristus

Publicerat 2018-01-03 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 60: 1 – 6

Episteltexten återfinns i Kolosserbrevet 1: 11 – 14

Evangelietexten finns i Matteusevangeliet 2: 1 – 12

Psaltarpsalm Psaltaren 72: 10-15