Inför söndagen den 31 december – Nyårsafton

Publicerat 2017-12-27 av Västerkyrkan

Tema: Guds barn

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jeremia 31: 15 – 17

Episteltexten återfinns i Galaterbrevet 4: 4 – 7

Evangelietexten kan läsas i Matteusevangeliet 2: 13- 23

Psaltarpsalm Psaltaren 71: 2 – 6