Inför söndagen den 24 december – julafton

Publicerat 2017-12-20 av Västerkyrkan

Tema: Herrens moder

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 40: 9 – 11

Episteltexten finns i Romarbrevet 10: 4 -8

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 1: 46 – 55

Psaltarpsalm Psaltaren 145: 8 – 13