Inför juldagen – Jesu födelse

Publicerat 2017-12-20 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 9: 2 – 7

Episteltexten återfinns i Första Timotheosbrevet 3:16

Evangeliet finns i Lukasevangeliet 2: 1 – 10

Psaltarpsalm Psaltaren72: 1 -7