Inför söndagen den 17 december – Bana väg för Herren

Publicerat 2017-12-12 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 29: 17 – 21

Episteltexten finns i Första Korinthierbrevet 4: 1- 5

Evangelietexten återfinns i  Matteusevangeliet 11: 2 – 11

Psaltarpsalm Psaltaren 146: 3 – 9