Inför söndagen den 10 december – Guds rike är nära

Publicerat 2017-12-04 av Västerkyrkan

Gudstjänst för alla åldrar med söndagskolan och luciatåg med barnkören

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Mika 4: 1 – 4

Episteltexten finns i Romarbrevet 15: 4 – 7

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 21: 25 – 36

Psaltarpsalm Psaltaren 85: 9 – 14