Inför söndagen den 3 december – Första advent

Publicerat 2017-11-29 av Västerkyrkan

Tema: Ett nådens år

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Sakarja  9:9 – 10

Episteltexten återfinns i Romarbrevet 13: 11 – 14

Evangelietexten kan läsas  Matteusevangeliet 21: 1- 9

Psaltarpsalm Psaltaren 24