Inför söndagen den 12 november – Frälsningen

Publicerat 2017-11-08 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 2: 2 – 5

Episteltexten återfinns i  Andra Petrusbrevet  1: 2 – 8

Evangelietexten finns att läsa i Johannesevangeliet 12: 35 – 43

Psaltarpsalm Psaltaren 62 : 10 – 13