Inför söndagen efter Alla helgonsdag den 5 november – Vårt evighetshopp

Publicerat 2017-11-01 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Josua 1: 10 – 11

Episteltexten finns i Hebreerbrevet 11: 13 – 16

Evangelietexten återfinns i  Lukasevangeliet 20:37 – 38

Psaltarpsalm Psaltaren  116:1 – 9