Inför söndagen den 29 oktober – Att leva tillsammans

Publicerat 2017-10-24 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Tobit 10: 7 – 13

Episteltexten kan läsas i Andra Timotheosbrevet 1: 3 – 5

Evangelietexten återfinns i Matteusevangeliet 13: 53 – 57

Psaltarpsalm Psaltaren 68: 5 – 7