Inför söndagen den 22 oktober – Trons kraft

Publicerat 2017-10-18 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Josua 2: 1 – 15

Episteltexten återfinns i Hebreerbrevet 11: 29 – 33

Evangelietexten kan läsas  Markusevangeliet 2: 1 – 12

Psaltarpsalm Psaltaren 72: 23 – 26