Inför söndagen den 8 oktober. Gudstjänst för alla åldrar. Skördegudstjänst.

Publicerat 2017-10-04 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Salomos vishet  7: 15 – 22

Episteltexten finns att läsa i Kolosserbrevet 3: 16 – 17

Evangelietexten kan läsas i Lukasevangeliet 19: 37 – 40

Psaltarpsalmen Psaltaren 65: 9 – 14

Tag gärna med  en skördegåva till gudstjänsten som sedan kan säljas tillsammans med scouternas produkter. Inkomsten går till ungdomsarbetet i Västerkyrkan.