Inför söndagen den 1 oktober – Den helige Mikaels dag

Publicerat 2017-09-26 av Västerkyrkan

Tema: Änglarna

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Första Moseboken 28: 10 -17

Episteltexten kan läsas i Uppenbarelseboken 12: 7 – 12

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 1: 47 – 51

Psaltarpsalm Psaltaren 103: 19 -22