Inför söndagen den 24 september – Ett är nödvändigt

Publicerat 2017-09-20 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Femte Moseboken 4: 29 – 31

Episteltexten återfinns i Filipperbrevet 4: 10 – 13

Evangelietexten kan läsas i Lukasevangeliet 10: 38 – 42

Psaltarpsalm:  Psaltaren 123