Inför söndagen den 17 september – Enheten i Kristus

Publicerat 2017-09-13 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Amos: 9: 11-15

Episteltexten återfinns i Första Korinthierbrevet 1: 10 – 13

Evangelietexten kan läsas i Johannesevangeliet 17: 18 – 23

Psaltarpsalm Psaltaren 95: 1 – 7