Inför söndagen den 10 september – Medmänniskan

Publicerat 2017-09-07 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Jeremia 38: 7 – 13

Episteltexten finns att läsa i Romarbrevet 12: 16 – 21

Evangelietexten återfinns i Matteusevangeliet 7:12

Psaltarpsalmen Psaltaren 103: 1- 6