Inför söndagen den 3 september – Friheten i Kristus

Publicerat 2017-08-30 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Andra Moseboken 23: 10 – 12

Episteltexten återfinns i Galaterbrevet 4: 31 -5:6

Evangelietexten finns i Markusevangeliet 2: 23 – 28

Psaltarpsalm Psaltaren 145: 13b – 18