Inför söndagen den 27 augusti- församlingens samlingssöndag

Publicerat 2017-08-22 av Västerkyrkan

Tema: Tro och liv

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Jesaja 1: 10 – 17

Episteltexten kan läsas i Jakobsbrevet 1: 22- 25

Evangelietexten återfinns i Matteusevangeliet 23: 1- 12

Psaltarpsalm Psaltaren 143:  6 – 10