Inför söndagen den 13 augusti – Goda förvaltare

Publicerat 2017-08-08 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten finns att läsa i Amos 8: 4- 7

Episteltexten återfinns i Andra Timotheosbrevet 4: 1 – 7

Evangelietexten kan läsas i Lukasevangeliet 16: 1 – 13

Psaltarpsalmen Psaltaren 8