Inför söndagen den 6 augusti – Andlig klarsyn

Publicerat 2017-08-02 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jeremia 7: 1- 7

Episteltexten åerfinns i Romarbrevet 8: 14 – 17

Evangelietexten finns i Matteusevangeliet 7: 13 – 14

Psaltarpsalm Psaltaren 119: 30 – 35