Inför söndagen den 30 juli – Kristi Förklaringsdag

Publicerat 2017-07-26 av Västerkyrkan

Tema: Jesus förhärligad

Den gammaltestamentliga texten finns att läsa i  Andra Moseboken 40: 34 – 38

Episteltexten återfinns i Uppenbarelseboken 1: 9 – 18

Evangelietexten kan läsas i Lukasevangeliet 9: 28 – 36

Psaltarpsalm Psaltaren 89: 12 – 18