Inför söndagen den 23 juli – Efterföljelse

Publicerat 2017-07-19 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten finns att läsa i Första Kungaboken 19: 19 – 21

Episteltexten återfinns i Första Korinthierbrevet 9: 19 – 26

Evangelietexten kan läsas i Lukasevengeliet 9: 51 – 62

Psaltarpsalm Psaltaren 15