Inför söndagen den 16 juli – Apostladagen

Publicerat 2017-07-12 av Västerkyrkan

Tema: Sänd mig

Den gammaltestamentliga läsningen finns i Jeremia 1: 4 – 10

Episteltexten är hämtad från Romarbrevet 16: 1 – 7

Evangelietexten kan läsas i Markusevangeliet 3: 7 – 19

Psaltarpsalm  Psaltaren 40:  6 – 12