Inför söndagen den 9 juli – Att inte döma

Publicerat 2017-07-06 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten finns i Hesekiel 18: 30 – 32

Episteltexten kan läsas i Galaterbrevet 6: 1 – 7

Evangelietexten återfinns i Lukasevangeliet 6: 36 – 42

Psaltarpsalm : Psaltaren 62: 2 – 9