Inför söndagen den 21 maj – Bönsöndagen

Publicerat 2017-05-16 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första Kungaboken 3: 5 – 14

Episteltexten återfinns i Romarbrevet 8: 24 – 27

Evangelietexten finns i Matteusevangeliet 6: 5 – 8

Psaltarpsalm: Psaltaren 13