Kallelse till församllingsmöte den 11 juni

Publicerat 2017-05-13 av Västerkyrkan

Kallelse till församlingsmöte

Styrelsen kallar till församlingsmöte söndagen den 11 juni efter gudstjänsten.

Ärende: Eventuell anställning av studentpastor

Bakgrund: I dagsläget har gruppen som arbetar med rekrytering av vårt nya team en kandidat för tjänsten. Styrelsen kommer att ta sitt beslut om att lägga fram förslaget först på sitt nästa sammanträde den 31 maj. Enligt stadgarna ska kallelse till församlingsmöte där beslut om kallelse av pastor eller diakon står på dagordningen gå ut senast fyra veckor före mötet. Därför måste vi gå ut med kallelse innan styrelsen själv tagit sitt beslut.

Sökande är Karin Olofsdotter som predikar i gudstjänsten 28  maj

Per Carlsson, ordförande