Inför söndagen den 14 maj – Att växa i tro

Publicerat 2017-05-09 av Västerkyrkan

Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Jesaja 57: 15 – 16

Episteltexten finns i Galaterbrevet 5: 13 – 18

Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 17: 9 – 17

Psaltarpsalm Psaltaren 98: 1 – 8