slides940TEL-storyMarina
dump_460

 • Inför söndagen den 8 maj

  Publicerat 2016-05-04 av Västerkyrkan

  Tema: Hjälparen kommer Den gammaltestamentliga läsningen finns i  Femte Moseboken 31:6-8 Episteltexten kan läsas i Romarbrevet 8:31-39 Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 16:23-33 Läs mer


 • Inför Kristi Himmelsfärdsdag

  Publicerat 2016-05-04 av Västerkyrkan

  Tema: Herre över allting Den gammaltestamentliga läsningen finns i Jesaja 61:10-11 Episteltexten återfinns i Apostlagärningarna 1:1-11 Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 24:49-53 Läs mer


 • Inför söndagen den 1 maj – Bönsöndagen

  Publicerat 2016-04-26 av Västerkyrkan

  Söndagens tema är bönen Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad från Jeremia 29: 11-14 Episteltexten återfinns i Första Johannesbrevet 5: 13-15 Evangelietexten finns i Lukasevangeliet 11: 1 -13 Läs mer


 • Inför söndagen den 24 april.

  Publicerat 2016-04-19 av Västerkyrkan

  Temat för söndagen är försoning. Den gammaltestamentliga texten hämtas från Hosea 14:5 – 9. Episteltexten finns i Första Johannesbrevet  3:18 – 24 Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 15:10 – 17 Gudstjänsten är tillsammans med Norra Nöbbelövsförsamling Läs mer


 • Inför söndagen den 17 april

  Publicerat 2016-04-11 av Västerkyrkan

  Gudstjänstens tema är Vägen till livet. Den gammaltestamentliga texten finns i Jesus Syraks vishet 28: 3 – 7 Episteltexten är hämtad från Andra Korinthierbrevet 4: 16 – 18 Evangelietexten finns i Johannesevangeliet 14: 1 – 14 Läs mer