slides940TEL-storyMarina
dump_460

  • Lund, idéernas stad, väntar på dig Studentpastor- 100%, Ungdomsledare i Västerkyrkan – 50%!

    Publicerat 2017-01-23 av Västerkyrkan

    Västerkyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan. Vi arbetar aktivt för att människor ska lära känna Jesus Kristus som vår frälsare. Lund ligger i en av landets mest expansiva regioner med många internationella kontakter. Församlingen har en potential att vara en kyrka för många som passerar eller stannar i Lund. Församlingen har drygt 200 medlemmar och ett omfattande ungdomsarbete där scoutverksamheten är i stark tillväxt. Genom närheten till studenthemmet Micklagård vill kyrkan vara en samlingspunkt [...] Läs mer


  • Inför söndagen den 22 januari. Jesus skapar tro

    Publicerat 2017-01-17 av Västerkyrkan

    Den gammaltestamentliga texten finns att läsa i Andra Kungaboken 5:1 – 4, 9 –  15 Episteltexten återfinns i Andra Korinthierbrevet 1: 3 – 7 Evangelietexten finns i Johannesevangeliet 4: 46 – 54 Psaltarpsalm Psaltaren 36:  6 – 10 Läs mer


  • Inför söndagen den 15 januari- Livets källa

    Publicerat 2017-01-10 av Västerkyrkan

    Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Femte Moseboken 5: 23 – 27 Episteltexten finns i Hebreerbrevet 2: 9 – 10 Evangelietexten återfinns i Johannesevangeliet 5: 31 – 36 Psaltarpsalm Psaltaren 19: 2 – 7 Läs mer


  • Inför söndagen den 8 januari – Jesu dop

    Publicerat 2017-01-04 av Västerkyrkan

    Den Gammaltestamentliga texten återfinns i  Jesaja  43:  1 – 4 Episteltexten kan läsas i Apostlagärningarna 8: 14 – 17 Evangelietexten finns i Markusevangeliet 1: 9 – 11 Psaltarpsalm:  Psaltaren 89: 20 – 29 Läs mer


  • Inför trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus

    Publicerat 2017-01-04 av Västerkyrkan

    Den gammaltestamentliga texten kan läsas i Första kungaboken 10: 1 – 7 Episteltexten återfinns i Efesierbrevet 2: 17 – 19 Evangelietexten finns i Matteusevangeliet 2: 1- 12 Alternativ text Lukasevangeliet 11: 29 -32 Psaltarpsalm: Psaltaren 7: 10 – 15 Läs mer